Laotiaanse schedel herschrijft geschiedenis


Tot nu toe werd er van uit gegaan dat mensachtigen er 140.000 jaar over hebben gedaan om van Afrika naar Zuidoost-Azië te komen. Maar een nieuwe studie toont aan dat het in slechts 60.000 jaar is gebeurd. Deze nieuwe schatting is mogelijk dankzij de ontdekking van fragmenten van een schedel in een grot in het Pa Hang gebergte in het noorden van Laos.

De Laotiaanse schedel. Foto: Laura L. Shackelford.

De schedel is opmerkelijk compleet. Dat betekent dat de capaciteit van de hersenen, de samenstelling van de tanden en zelfs de manier van het lopen kunnen worden bepaald met deze overblijfselen. Ook is een goede datering te doen. Daaruit blijkt dat het gaat om een directe voorloper van de moderne Aziaat.

Antropologen vinden het opmerkelijk dat de schedel is gevonden in het binnenland en niet aan de kust. Er werd verondersteld dat de eerste mensen in Azië aan de kust bleven, maar deze ontdekking betekent dat Aziaten al veel sneller het binnenland introkken om daar te jagen en te verzamelen.

In de grot zijn geen gebruiksvoorwerpen gevonden, zodat de ontdekkers uitsluiten dat de schedel daar ligt door een begrafenis of dat de grot een permanent bewoonde plaats was. De theorie is nu dat de persoon stierf buiten de grot en dat de schedel door dieren of medemensen daar later terecht is gekomen.

Follow Faqtman on Twitter