‘Liefdeloos in graf gepropt’


De Engelse koning Richard III is liefdeloos in zijn graf gepropt. Zijn lijk was waarschijnlijk al aan het ontbinden en de mensen die hem begroeven wilden snel van het klusje af zijn. Tot die conclusies komt de universiteit van Leicester (GB) na bestudering van het graf van de koning, dat vorig jaar werd gevonden bij de aanleg van een nieuw parkeerterrein.

De vondst was een sensatie, maar nadere bestudering van het graf levert vooral vragen op. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat de handen van de koning waren vastgebonden. Ook is het graf niet goed gegraven, het is eerder een kuil met een ronde bodem dan een rechthoekig gat waarin je een lijk kunt laten zakken.

Richard III lag half op zijn zij in het graf, een aanwijzing dat er iemand in stond om het lijk niet te laten vallen, wat weer duidt op respect. Maar het graf is veel te klein, waardoor de koning in elkaar gevouwen is. Bovendien is er geen lijkwade of een kist gevonden.

Alles duidt volgens de universiteit op haast. Men wilde de koning snel in de grond hebben. Een andere mogelijkheid is dat de grafdelvers weinig respect voor de koning hadden. Andere graven uit dezelfde tijd in de stad Leicester zijn wel zorgvuldig gemaakt, met rechte graven en lijkkisten.