Liberalen zijn intelligenter


Intelligente mensen zijn liberaal en atheïst. Bij mannen is er ook nog eens een duidelijk verband tussen intellect en monogamie.

Intelligente mensen nemen eerder nieuwe sociale en politieke gedachten, normen en waarden aan dan dommere mensen. De laatste categorie grijpt vaker terug op oude ‘wijsheden’. De evolutie maakt veel mensen conservatief, stelt Satoshi Kanazawa, als evolutionair psycholoog verbonden aan de London School of Economics and Political Science.

Ze bekommeren zich alleen om hun naaste familie en vrienden, terwijl liberalen zich ook empathisch opstellen tegenover vreemden. Intelligente mensen kunnen dankzij hun denkvermogen beter inspelen op veranderende omstandigheden en grijpen minder snel terug op ingebakken evolutionaire eigenschappen die vroeger misschien de dag redden.

Verkiezingen zijn ook een soort intelligentietest
Verkiezingen zijn ook een soort intelligentietest, aldus de wetenschap

De wat snuggere mens staat meer open voor nieuwe ideeën die evolutionair voordeel bieden. In een eerdere studie ontdekte Kanazawa ook al dat slimmere mensen avondmensen zijn en slimme mannen monogaam. Zijn bevindingen staan in het maartnummer van het gezaghebbende Social Psychology Quarterly.

Uitkomsten uit het National Longitudinal Study of Adolescent Health, een landelijk Amerikaans onderzoek, bevestigen zijn conclusies. Jongvolwassenen die zichzelf heel liberaal noemen, hebben gemiddeld een IQ van 106. De mensen die zichzelf als heel conservatief beoordelen komen gemiddeld niet verder uit dan een IQ van 95. Niet-religieuze jongeren bezitten een gemiddeld IQ van 103, terwijl gelovige jongeren gemiddeld op 97 blijven steken.

Test nu je intelligentie.