Leven we in een computersimulatie?


De vraag die voer is voor veel sciencefictionboeken en -films: is ons universum één grote computersimulatie? Ook de Britse professor filosofie Nick Bostrom opperde in 2003 deze vraag. Hij voorzag drie mogelijkheden:

1. De mens sterft uit voor we het stadium van de ‘posthumans‘ bereiken. (Posthumans zouden een super geëvolueerde versie van onszelf zijn met ongekende fysieke en mentale capaciteiten, zelfprogrammeerbaarheid en potentiële onsterfelijkheid.)
2. Het is onwaarschijnlijk dat een posthumane beschaving hun eigen evolutionaire geschiedenis een significant aantal keer kan simuleren.
3. We leven vrijwel zeker in een computersimulatie.

Maar voor we ooit in staat zijn een computersimulatie van onze wereld uit te kunnen voeren zal het nog vele eeuwen duren. Toch is het volgens natuurkundigen van de University of Washington nu al mogelijk vast te stellen of we nu in zo’n simulatie leven. De benodigdheden: een supercomputer die een techniek genaamd lattice quantum chromodynamics kan toepassen en kennis van de fundamentele natuurwetten.

Bij een echt universum loopt het verband tussen energie en hoeveelheid beweging in een kegelvorm (rood). In een computersimulatie is alles in een rastervorm gegoten (blauw). (Illustratie: Martin Savage)

De computer kan daarmee een simulatie van ons universum uitvoeren op een schaal van een biljoenste van een meter, net iets groter dan een atoomkern. Dat gesimuleerde mini-universum moet voldoende zijn om in ons eigen universum op zoek te gaan naar sporen van zo’n zelfde computersimulatie.

Een veelbelovend voorbeeld van zo’n spoor zou de beperking van kosmische straling zijn. In een simulatie zou de energie van die straling langs de lijnen van een vierdimensionale raster lopen in plaats van diagonaal. Daarnaast zou de straling niet in alle richtingen even sterk de interactie met elkaar aan gaan.

Blijken we deze sporen inderdaad aan te kunnen tonen in ons eigen universum, dan gaat er een wereld van mogelijkheden open. Als een toekomstige hoog ontwikkelde beschaving één simulatie kan draaien, waarom dan niet meerdere? Er zouden dan vele parallelle universums kunnen bestaan. Zouden we met hen kunnen communiceren wanneer we op hetzelfde platform draaien? Allemaal weer voer voor nieuwe sciencefictionboeken en -films.

Follow Faqtman on Twitter