Leven op Mars is mogelijk


Mars met atmosfeer

Al tijden zoeken ruimtevaartorganisaties naar tekenen van leven op Mars. Veel astrobiologen zijn er zeker van dat er ooit leven moet zijn geweest, of wellicht zelfs nog is. Maar dat gaat voorbij aan een belangrijke vraag: kan leven op Mars ├╝berhaupt bestaan? In de dunne atmosfeer zijn de omstandigheden niet bepaald gunstig, dus waarom zoeken we naar iets dat er misschien helemaal niet is?

Astrobiologen van de University of Arkansas (VS) wilden er het fijne van weten Ze hebben de omstandigheden net onder het oppervlak van Mars nagebootst en komen tot de conclusie dat micro-organismen daar prima kunnen overleven, zelfs vandaag de dag. Ze zagen bijvoorbeeld dat methanogenen in hun laboratorium gewoon in leven bleven. Dat zijn eenvoudige microscopische levensvormen die methaan produceren. Dat gas is in de atmosfeer van Mars aangetroffen.

Methaan kan duiden op organische levensvormen, maar ook vulkanen kunnen het produceren. Het is dus geen sluitend bewijs voor het bestaan van leven. Toch denken veel onderzoekers dat het methaan afkomstig moet zijn van levensvormen, aangezien op Mars al heel lang geen vulkaan meer is uitgebarsten. De resultaten van dit onderzoek lijken die theorie te ondersteunen. Er moet dus ergens leven voorkomen op Mars, we hebben het alleen nog niet gevonden.

Sterker nog, ruimtevaartorganisaties zijn er van overtuigd dat nog op veel meer plekken in ons zonnestelsel leven moet voorkomen. Nasa en Roskosmos hebben net aangekondigd in 2023 een sonde naar Venus te sturen. Die zal onder andere apparatuur aan boord hebben om organische stoffen te ontdekken in de superhete atmosfeer. Want zelf daar zou ‘iets’ kunnen overleven, denken beide organisaties.