Leraar doet vaker de vaat


Vrouwen blijven het merendeel van het huishoudelijke werk doen. Maar of en hoeveel een man meehelpt, ligt voor een groot deel aan zijn beroep. Mannen met een ‘vrouwelijke’ baan, bijvoorbeeld in het onderwijs of de zorg, hebben veel meer de neiging om huishoudelijke taken te doen dan mannen in ‘mannenberoepen’ als de industrie of de bouw.

Sterker nog, ook vrouwen in mannenberoepen doen minder in het huishouden en vrouwen in vrouwenberoepen doen het meest aan klusjes in huis. Tot die ontdekking kwamen sociologen van de University of Notre Dame (VS) die door grote hoeveelheden data ploegden die tussen 1981 en 2006 over huishoudens zijn verzameld.

Gek genoeg is er bij alleenstaande mannen en vrouwen geen groot verschil te ontdekken in de hoeveelheid huishoudelijk werk en de baan die een persoon heeft. Dat bewijst volgens de onderzoekers dat mannen en vrouwen onderhandelen over de taakverdeling. Minder macho mannen zijn daarbij duidelijk genegen hun steentje bij te dragen.

De resultaten van deze studie werden gepresenteerd op de jaarvergadering van de American Sociological Association.