Langer leven: yes, we can!


Het gevoel grip te hebben op je leven, werkt levensverlengend. Dit hebben Britse en Duitse wetenschappers in een gezamenlijke studie vastgesteld.

Grip op je leven reduceert de kans op sterven zelfs met dertien procent. Om op dit percentage uit te komen, bekeken ze de resultaten van een groot gezondheidsonderzoek onder ruim zesduizend Amerikanen tussen 25 en 75 jaar.

De deelnemers beantwoordden algemene vragen over hun mentale en fysieke gezondheid, en reageerden op stellingen als: ‘ik kan doen wat ik wil’ en ‘ik heb geen grip op de dingen die gebeuren in mijn leven’.

Opleiding blijkt een belangrijke factor te zijn bij je overlijdensrisico. Een hogere opleiding vermindert het risico op vroegtijdig overlijden met zeventien procent.

Het hogere overlijdensrisico van lageropgeleiden wordt gecompenseerd als ze het gevoel hebben zelf grip op hun leven te hebben. Ze roken minder en beoordelen hun gezondheid beter. Wie het idee heeft dat eigen initiatief toch geen zin heeft, zal ook minder moeite doen om ongezonde leefgewoonten aan te passen. Overigens hebben hogeropgeleiden geen extra voordeel van een groter gevoel van controle.

Volgens de onderzoekers bepaalt vooral persoonlijkheid of iemand het idee heeft grip op zichzelf en zijn leven te hebben. Het valt slechts enigszins te beïnvloeden, afhankelijk van de situatie.