Lange leider maakt ons beter


Groepen met leiders doen het bij het oplossen van problemen beter dan groepen zonder leiders. Hoe goed de groep het doet wordt bepaald door de persoonlijke risico’s die de leider bereid is te nemen om de groep te helpen. Des te voorzichtiger de leider, des te minder goed de groep het doet. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uit een ander onderzoek van dezelfde onderzoekers blijkt dat de lengte van leiders van invloed is op hun gezag en aanzien. Vooral langere mannelijke leiders zijn duidelijk in het voordeel want ze worden sneller als leider gezien. De twee onderzoeken werden gepubliceerd in twee vooraanstaande economische en psychologische tijdschriften, Economic Inquiry en Group Processes & Intergroup Relations.

Lichaamslengte heeft sterke invloed heeft op het gezag van mensen. Langere mannelijke leiders worden dominanter, gezonder en intelligenter beoordeeld. Bij vrouwelijke leiders heeft lengte een kleiner voordeel. Lange vrouwen worden wel als intelligenter gezien. Een goede gezondheid en fysieke kracht waren in de tijd van onze voorouders belangrijke eigenschappen voor leiders. Lichaamslengte was een indicatie van gezondheid, kracht en een goede fysieke ontwikkeling. Dat kan verklaren waarom we lange mensen nog steeds eerder als leider zien.