Lang spreken duidt op twijfel


Een politicus die lang aan het woord is, vertrouwt zijn eigen standpunten waarschijnlijk niet, zeggen twee onderzoekers.

Fidel Castro sprak ooit 4,5 uur achter elkaar. Hugo Chávez heeft er ook een handje van om uren achter elkaar te oreren. Wat wil dat zeggen over de twee dictatoriale leiders? Waarschijnlijk dat ze zelf niet zo zeker zijn van hun zaak.

Mensen die twijfelen aan hun standpunt spreken of schrijven langer dan zij die zeker zijn van hun mening. Twijfelaars praten bovendien harder, waarschijnlijk om hun eigen onzekerheid te overstemmen. Dat zeggen twee onderzoekers van Northwestern University (VS). Zij lieten mensen die vleeseter, vegetariër of veganist waren hun standpunt over eten opschrijven en vertellen.

De Cubaanse dictator Fidel Castro inspecteert de Berlijnse Muur. Zou hij hebben getwijfeld of het een goed idee was? Foto: Deutsches Bundesarchiv.

Proefpersonen die voor die tijd met een trucje aan het twijfelen waren gebracht, schreven langere epistels dan zij die niet waren beïnvloed. Als mensen over hun dieet spraken, was hetzelfde mechanisme merkbaar. Ook werd er dan harder gesproken.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen een ontdekking van de bekende sociaal-psycholoog Leon Festinger in de jaren zestig. Hij onderzocht sektes die beweerden dat de aarde op een bepaalde dag zou vergaan. Hoewel die dagen kwamen en gingen zonder dat de aarde verdween, bleven de leden de sekte trouw.

Festinger zag dat leden zelfs fanatieker werden in hun geloof. Daarop formuleerde hij de theorie dat twijfel mensen juist sterkt in hun overtuigingen, hoe absurd ze soms ook zijn.

Follow Faqtman on Twitter