Kunstmatige fotosynthese gelukt


Fotosynthese is een van de belangrijkste scheikundige processen op aarde. Planten gebruiken zonlicht om kooldioxide om te zetten in suikers, waar de plant van kan leven. Alle leven op aarde is direct of indirect afhankelijk van dat proces. Tot nu toe konden alleen planten en algen deze truc. Maar daar is een diersoort bijgekomen: de mens.

In een laboratorium van de Johannes Kepler Universität in het Oostenrijkse Linz is het chemici gelukt om kunstmatige pigmenten te maken die in staat zijn tot fotosynthese. Daarmee produceren ze de stof NADPH, die helpt bij de opslag van energie in organismes. De kunstmatige pigmenten zijn daarin zelfs veel efficiënter dan gewone planten en algen.

Deze ontdekking is zeer goed nieuws voor het milieu. Het zou kunnen helpen om het broeikasgas kooldioxide uit de lucht te halen of zelfs al af te vangen bij de productie. Bovendien zet het zonlicht en kooldioxide om in een stof die als ruw materiaal voor brandstof te gebruiken is. Zo kan een vergroening van de economie razendsnel gaan.