Kunst mooier als het iets voorstelt


De locatie van een kunstwerk heeft grote invloed op de manier waarop mensen een openbaar kunstwerk waarderen.

Ambtenaren kunnen soms vooruitstrevender zijn dan de bevolking waarvoor ze werken. Niet zelden wordt in Nederland een non-figuratief kunstwerk geplaatst in een park of voor een gebouw waarvoor de lokale mensen maar weinig waardering hebben.

Kabouter Buttplug
Kabouter Buttplug. Foto: F.Eveleens
‘Zonde van het geld’, ‘een smet op de buurt’ is al snel de reactie van Jan Modaal.

In Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Gent werden door de Universiteit Utrecht 1111 straatenquêtes afgenomen om inzicht te krijgen in wat mensen vinden van kunst in de openbare ruimte.

Een opvallende conclusie is dat ruimtegebruikers zoals buurtbewoners, passanten en recreanten niet het kunstwerk op zich waarderen, maar vaak eerst de locatie en daarna pas het kunstwerk dat daar staat. Voor het waarderen van een openbaar kunstwerk is het dus erg belangrijk waar het wordt geplaatst.

Bovendien bleken figuratieve, conventionele publieke kunstwerken meer aantrekkingskracht te hebben dan abstracte werken.

Mensen voelen zich ook meer aangetrokken tot een publiek kunstwerk wanneer ze in de buurt van het kunstwerk wonen en cultureel onderlegd zijn. Dit zie je onder andere bij het omstreden Rotterdamse beeld Santa Claus – in de volksmond Kabouter Buttplug – van kunstenaar Paul McCarthy. Met name bewoners die al langer in de wijk wonen, hebben binding met de sculptuur.

Follow Faqtman on Twitter