Kun je een dictator aan zijn uiterlijk herkennen?


Dictators, sterke mannen, despoten, de geschiedenis zit er vol mee. Maar hebben ze overeenkomsten? Zou je zelfs kunnen herkennen als je er eentje ziet? Om die vraag te beantwoorden, deed MacEwan University in Canada een interessant experiment. Ze lieten proefpersonen foto’s zien van politieke leiders van rond de wereld. De simpele vraag was: democratisch gekozen of dictator?

Als een proefpersoon een leider herkende, haalde de onderzoeksleider die foto uit het experiment. Op de overgebleven foto’s bleek de dictator opvallend vaak goed herkenbaar. De proefpersonen herkenden in 69 procent de despoot. Dictators zijn dus herkenbaar. Om uit te vinden waar het in zat, deden de Canadezen een tweede experiment.

Een nieuwe groep proefpersonen keek opnieuw naar de foto’s. Maar dit maal moesten ze aangeven wat ze van de leiders vonden. Waren ze aantrekkelijk, competent, betrouwbaar, dominant? Uit dit experiment kwam dat mensen dictators over het algemeen inschalen als weinig betrouwbaar en zeer gesloten. Ook scoorden ze laag op aantrekkelijkheid.

Waarom? Democratische leiders worden gekozen op hun mooie, menselijke kanten. Iemand die onbetrouwbaarheid uitstraalt, kan op weinig stemmen rekenen. Dictators komen juist onder heel andere omstandigheden aan de macht. Ze moeten hard en meedogenloos zijn. Beide soorten mensen herkennen we blijkbaar heel goed – zelfs aan hun loopje – waardoor we zelfs zonder enige kennis van een politiek systeem de onderdrukker eruit pikken.