Koraalduivel is ook zoetekauw


Koraalduivels rukken op in de warme zeeën van de wereld. Nu blijken de dieren zelfs bestand tegen zoet water, heeft een Amerikaanse scholiere ontdekt. Ecologen staan paf.

Koraalduivels, ook wel bekend als ‘lionfish’, zijn prachtige dieren, maar je kunt maar beter uit hun buurt blijven. Hun stekels bevatten namelijk gif; dodelijk voor zijn visvijanden, zeer pijnlijk voor mensen. De koraalduivel jaagt echter niet met zijn gif, maar drijft zijn prooi in een hoek met zijn fraaie vinnen. Eenmaal dichtbij genoeg hapt hij naar de ongelukkige. Visjes, mosselen, garnalen en krabben staan op zijn menu.

Hoewel de koraalduivel een van de meest sierlijke vissen is die je kunt tegenkomen tijdens het snorkelen, zien ecologen het dier als een gevaar. Het is een zeer flexibele en dus succesvolle soort die tegenwoordig ook voor komt in het Caribisch gebied. Sommigen beschouwen het dier inmiddels als een plaag die lokale soorten bedreigt.

In het kader van een project op school bedacht een Amerikaanse scholiere van 12 jaar uit Florida een proef met koraalduivels. Met wat hulp van haar vader – een ecoloog – zette ze zes koraalduivels in zes bakken water met aflopend zoutgehalte. Zeewater bevat dertig tot vijftig promille zout per kilo water. Zoet water tussen de nul en vijf promille. De dieren konden zes prima aan.

Een onderzoeker van North Carolina State University bevestigde haar bevindingen in een eigen onderzoek en gaf haar alle lof voor haar experiment. Hij vermeldde het schoolmeisje in zijn publicatie in het vakblad Environmental Biology of Fishes.