Koolstofdioxide slecht voor vissenbreinen


De anemoonvis gaat het lastig krijgen. (Foto: Jayvee Fernandez)

Door de toename van broeikasgassen zullen vissen op de lange duur steeds slechter kunnen horen, ruiken en bewegen, wat een bedreiging is voor hun voortbestaan.

Dat blijkt uit Australische studie. De betrokken biologen bestudeerden jarenlang babykoraalvisjes in zeewater met eenzelfde hoge koolstofdioxideconcentratie als is voorspeld voor het eind van deze eeuw. Daaruit blijkt dat het opgeloste broeikasgas grote gevolgen heeft voor de visjes.

Zo konden de blootgestelde vissen minder goed ruiken wat een goede schuilplaats in het koraalrif is, evenals het naderen van een roofdier. Ook konden ze de geluiden van het rif minder goed oppikken, wat het ze moeilijker maakten te oriënteren. Als derde gevolg bleek de wendbaarheid van de vissen achteruit te gaan; in een veilige school zwemmen wordt zo lastiger.

Door de veelvoud aan effecten concluderen de onderzoekers dat het koolstofdioxide niet alleen de zintuigen van de vissen aantast, maar ook de hersenen en de rest van het zenuwstelsel. Volgens hoofdonderzoeker Phillip Munday ‘pompen’ we elk jaar ongeveer 2,3 miljard ton van het broeikasgas in de zee, wat de chemische samenstelling ervan ingrijpend verandert. Nu blijkt dus hoe ernstig de gevolgen hiervan zijn.

Bron

Follow Faqtman on Twitter