Komt de mensheid uit Bulgarije?


Graecopithecus

De mens komt uit Afrika. Sinds de evolutietheorie op grote schaal is omarmd, leren kinderen op school dat onze aapachtige voorvaderen zich in de omgeving van Kenia ontwikkelden tot iets dat op een mens leek. Maar klopt dat wel? Nieuwe ontdekkingen lijken te suggereren dat het wiegje van de mensheid op een heel andere plek stond. In Bulgarije om precies te zijn.

Aanleiding is de vondst van fossiele tanden, rond de 7,2 miljoen jaar oud, gevonden aan weerskanten van de Bulgaars-Griekse grens. Ze zijn van een wezen dat een overgang vormde van de meer primitieve aapachtige naar de moderne mens. Alleen dateren de tanden uit een tijd dat volgens de gangbare theorieën de mensheid Afrika nog helemaal niet had verlaten.

Onderzoekers van onder andere de Eberhard-Karls-Universität in het Duitse Tübingen hebben de tanden onderzocht en komen tot de conclusie dat we onze geschiedenisboeken kunnen herschrijven. Deze Graecopithecus freybergi staan al aardig dichtbij de moderne mens. Ze zijn veel verder ontwikkeld dan de Homo habilis die in Afrika rondliep, vijf miljoen jaar eerder. De Bulgaarse Academie van Wetenschappen, die ook aan het onderzoek deelnam, noemt deze soort zelfs de ‘missende link’ tussen aap en mens waarnaar al een eeuw wordt gezocht.

Of dat zo is, valt te debatteren. Maar zeker is dat deze vondst interessant is. De Graecopithecus freybergi leefde in een tijd van grote klimaatverandering, toen het gebied rond de Middellandse Zee opdroogde tot een dorre vlakte. Graecopithecus ontwikkelde zich dan ook snel, de tanden vertonen al duidelijk menselijke trekjes. Ze bezitten een dikke laag glazuur en brede vlakken voor het vermalen van harde gewassen.

Heeft die verandering ook bijgedragen aan het ontwikkelen van andere menselijke trekjes? Dat is op basis van de tanden moeilijk te zeggen, maar zeker is dat de evolutie van aap- naar mensachtige meer naar het noorden heeft plaatsgevonden dan eerder gedacht. De mensheid is in Europa geboren, kun je zelfs zeggen. Hoewel natuurlijk niet is uit te sluiten dat ook op andere plekken een zelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden.