Koeien hebben karakter


Melkkoeien verschillen al van jongs af aan onderling sterk in de manier waarop zij reageren op prikkels uit de omgeving.

Dit temperament bepaalt de reacties van het dier tijdens stressvolle situaties, maar beïnvloedt mogelijk ook de algehele gezondheid. In de toekomst zou temperament in de fokkerij gebruikt kunnen worden om de robuustheid en het welzijn van melkkoeien te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Allemaal een ander karakter?

Om de verschillen in reacties te bestuderen bracht de universiteit de dieren in potentieel stressvolle situaties: gedurende korte tijd vastgezet aan een halter, afgezonderd van soortgenoten en geconfronteerd met een persoon of onbekend voorwerp. Bijvoorbeeld een jerrycan. De variatie tussen de dieren onderling wordt dan goed zichtbaar: het ene dier maakt al binnen enkele seconden contact met de jerrycan, een ander dier durft het ding de hele test van tien minuten niet aan te raken.

Je kunt die angstreactie ook meten. De dieren die snel en langdurig contact maakten met de jerrycan, hadden lagere bloedwaarden van het stresshormoon cortisol en een lagere hartslag dan dieren die de kat uit de boom keken.

Opvallend is dat de gevonden temperamentverschillen consistent bleken binnen een individu gedurende de hele onderzoeksperiode. Koeien hebben dus karakters. Uit onderzoek bij een groot aantal andere diersoorten, zoals koolmezen en ratten, is bekend dat het temperament invloed kan hebben op gezondheid en welzijn van het dier. Wanneer dat ook bij melkkoeien het geval is, zou de fokkerij temperament kunnen zien als toekomstig onderdeel van een robuuste koe.

Follow Faqtman on Twitter