Knaagdieren luisteren andere soorten af


Amerikaanse wangzakeekhoorns en bosmarmotten luisteren elkaar´s alarmsignalen af. Hoeven ze zelf geen geluid te maken.

Bij allerlei diersoorten die in groepen leven, zijn leden van groepen gespitst op signalen waarmee de groepsgenoten gevaar aangeven. Daarmee kunnen dieren wanneer zij zelf niet opletten, profiteren van het oplet-gedrag van anderen. Iedereen heeft waarschijnlijk op TV of in de dierentuin gezien hoe in zo´n grappige groep stokstaartjes een paar dieren ´op wacht´ staan. Zien zij een roofdier, dan slaan zij alarm, waarop de hele groep reageert.

Steeds meer wordt ontdekt dat dieren niet alleen zo soortgenoten ´afluisteren´ maar ook andere soorten. Zo kunnen dieren die niet in groepen leven toch profiteren van de oplettendheid van anderen. Ze hoeven dan ook zelf geen geluid te maken. Minder moeite, en het trekt bovendien niet de aandacht van roofdieren.

Bosmarmot: ´Gevaar!´

Volgens een intrigerende studie luisteren Amerikaanse wangzakeekhoorns (´chipmunks´, naar het snelle ´tsjip´ geluid die ze maken bij gevaar) luisteren naar de alarmkreten van de veel grotere bosmarmotten in hun buurt, en andersom. Onderzoekster Lisa Aschemeier van het Northwest State College, Ohio, V.S., maakte opnames van de alarmkreten van de twee soorten op de grond levende knaagdieren. De opnames werden via luidsprekers afgespeeld in de buurt van chipmunks en bosmarmotten in het wild die rustig aan het eten waren, en het gedrag vastgelegd op video. Bosmarmotten reageerden altijd door op te kijken op getsjip van chipmunks, maar vluchtten vaker weg op een alarmkreet van de eigen soort. Chipmunks reageerden zelfs vrijwel gelijk op kreten van marmotten en de eigen soort. Beide knaagdiersoorten reageerden weleens op het geluid van kraaien en zangvogels die als controle werden afgespeeld, maar nooit door te vluchten en soms helemaal niet.

Chipmunks en bosmarmotten leken dus zowel de alarmgeluiden van de eigen soort te herkennen en te gebruiken, als die van een aan soortgelijke gevaren bloot staande andere soort. Bijzonder, omdat tot dusver vooral bij ´slimme´ apen, dit soort afluisteren tussen soorten bekend was.

Bron: Journal of Mammology, Juni 2011; Beeld: Flickr.