Klimaatwetenschappers luiden noodklok


Het lijkt wel alsof alle klimaatwetenschappers ter wereld het nieuwe jaar aangrijpen om nog één keer te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen weken is een vloedgolf aan rapporten en studies uitgekomen die een schrikbarend beeld schetsen van de ontwikkeling die de aarde meemaakt.

Zo is daar het rapport van de European Commission’s Joint Research Centre (JRC) in samenwerking met de universiteit van Kassel (Duitsland), waarin wordt gewaarschuwd voor droogte in Europa. Volgens dit rapport kunnen vooral in zuidelijk Europa in de zomer gemiddelde temperaturen tot 5 graden hoger worden. Dat kan in landen als Spanje zorgen voor gigantische droogtes, waarbij 80 procent van het zoete oppervlaktewater verdwijnt.

De Franse universiteit van Grenoble deed een duit in het zakje met een onderzoek naar de Pine Island Gletsjer op Antarctica. Die is in zeer rap tempo aan het smelten; de gletsjer is in de laatste 10 jaar 10 kilometer korter geworden. Uiteindelijk kan de gletsjer wel 40 kilometer inkorten, zo waarschuwen de Fransen. Die gebeurtenis alleen al kan een centimeter toevoegen aan het gemiddelde waterpeil van de oceanen.

En dan is er natuurlijk het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Dit gremium herinnerde ons er afgelopen week nog maar eens aan dat in 2100 het waterpeil tussen de 18 en 59 centimeter hoger kan staan, tenzij we de klimaatverandering stoppen.