Klimaatverandering oplichterij?


Op internet verschenen vandaag gehackte e-mails van een Brits onderzoeksinstituut. De inhoud? Klimaatverandering is oplichterij.

Het gaat om e-mails van de University of East Anglia, waar klimatologen werken die zijn verbonden aan het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Uit de e-mails – het is niet te verifiëren of ze echt zijn – blijkt dat de onderzoekers proberen te verbergen dat er helemaal geen opwarming van de aarde is.

Het gaat om 1079 e-mails en documenten die vandaag via een anonieme Russische FTP-server zijn gepubliceerd. De server is inmiddels uit de lucht, maar de bestanden zijn ook al op andere manier in te zien. De bestanden lijken zeer gevoelige informatie te bevatten die, als het om echte e-mails gaat, uiterst pijnlijk zijn voor de auteurs van menig klimaatonderzoek en voor de politici die op hun advies beleid maken.

In de mails is veelvuldig sprake van het ‘verbergen van de afname’. Het gaat hierbij om het (vaststaande) feit dat de temperaturen de afgelopen tien jaar licht zijn gedaald. Andere mails gaan over manieren om gegevens die de klimaatverandering in twijfel trekken niet af te staan aan journalisten en mensen die een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

wolken

De grote vraag is natuurlijk of de mails echt zijn. De enorme hoeveelheid en de complexe zaken die in de mails worden behandeld, lijken dat wel te suggereren. Maar er is geen manier om de documenten te controleren op echtheid. De berichten komen wel op een bijzonder slecht moment voor iedereen die zich inzet voor het klimaat. De klimaattop in Kopenhagen begint op 7 december.

Het is zeker niet de eerste keer dat de theorie van de opwarmende aarde in twijfel wordt getrokken. Al eerder toonden journalisten en onderzoekers aan dat er door de IPCC gebruik wordt gemaakt van twijfelachtige data en foutieve interpretaties. Berucht is vooral de ‘hockeystick’ grafiek, die moet bewijzen dat de temperatuur dramatisch toeneemt.

In Nederland is de geoloog Salomon Kroonenberg één van de meest invloedrijke twijfelaars. Zijn zeer lezenswaardige boek De Menselijke Maat, behoort tot een van de meest scherpe kritieken van de theorie dat de mens het klimaat beïnvloedt.