Klimaatverandering leidt tot prostitutie?


Niets zo gevaarlijk als klimaatverandering. Laaggelegen gebieden kunnen er door overstromen, diersoorten uitsterven en vrouwen gaan er door in de prostitutie. Dat laatste is althans een bewering in een Amerikaans wetsvoorstel, House Concurrent Resolution 36 of the 113th Congress. Volgens deze resolutie zorgt klimaatverandering voor meer natuurrampen. ‘Kwetsbare vrouwen’ zouden daardoor in benarde economische situaties terecht kunnen komen. Het kan zijn dat ze dan nog maar één uitweg zien: prostitué worden.

Het wetsvoorstel roept de Amerikaanse regering dan ook op om een ‘geslachtsgevoelige’ aanpak te hebben als het gaat om het bestrijden van klimaatverandering. Waar die aanpak precies uit moet bestaan, vermeldt het wetsvoorstel niet.

Als beide Amerikaanse huizen het wetsvoorstel goedkeuren, dan moet de president vanaf nu zijn uiterste best doen om vrouwen extra te beschermen op plekken waar klimaatverandering zorgt voor overstromingen en andere ellende.