‘Klimaatverandering goed voor arme boeren’


We horen alleen maar klagen over klimaatverandering. Maar Amerikaanse onderzoekers denken dat er ook goede kanten aan zitten.

David Lobell, een landbouwprofessor van het programma voor voedselzekerheid en het milieu (FSE) aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, legde zijn theorie over klimaatverandering voor op een conferentie afgelopen weekend.

De meeste wetenschappers denken dat hogere temperaturen zullen zorgen voor hogere voedselprijzen. Daardoor zullen vooral Derde Wereld-landen worden getroffen, omdat arme mensen veel van hun geld aan eten besteden.

F002/5523

Maar arme mensen zijn behoorlijk divers, zegt Lobell. Veel mensen in ontwikkelingslanden hebben een eigen boerderij en zouden juist profiteren van hogere prijzen van gewassen.

FSE wetenschappers hebben op basis van klimaatscenario’s de positie van armere wereldbewoners doorgerekend tot 2030. Een scenario – als ‘zeer waarschijnlijk’ beoordeeld door het internationale VN-panel voor klimaatverandering (IPCC) – voorziet in een mondiale temperatuurstijging van 1 graad Celsius de komende twee decennia.

Als dat gebeurt, zal volgens de Stanford techneuten, niet veel veranderen in termen van opbrengst, voedselprijzen en de armoede van het menselijke ras.

Stijgen de temperaturen echter met een zinderende 1,5 graad, dan zullen de oogsten naar verwachting aanzienlijk dalen, met als gevolg dat de prijzen van gewassen zullen stijgen.

Voor rijke landen betekent dat duurder voedsel, maar omdat we relatief weinig geld besteden aan eten kunnen we dat relatief gemakkelijk opvangen.

Voor arme boeren in Afrika betekent het echter een grote vooruitgang in hun inkomen. Gewassen die nu eigenlijk niet genoeg opbrengen, zoals koffie, worden ineens belangrijke geldbronnen.

Hun mazzel moet natuurlijk wel worden afgewogen tegen bijvoorbeeld stadsbewoners in de Derde Wereld, die meer geld kwijt zijn aan voedsel. Volgens de berekeningen van Stanford stijgt de algemene armoede met een procent of drie bij anderhalve graad meer. Maar voor arme boeren kan het net de strohalm zijn die nodig is om zich eindelijk aan armoede te ontworstelen.