Klimaatprofeten blinken uit in vaagheid


IPCC Summary for Policymakers

Naast hun klimaatrapporten brengt de internationale klimaatwaakhond IPCC regelmatig korte documenten uit om politici te informeren over de stand van kennis wat betreft klimaatverandering (afbeelding). Maar die documenten slaan de plank volledig mis, laat een tekstanalyse zien.

Onderzoekers van de Universiteit van Leeds hebben deze verslagen geanalyseerd en komen tot de conclusie dat ze onbegrijpelijk zijn voor geĆÆnteresseerde leken. Het slechte nieuws is, de rapporten worden steeds slechter te lezen. Ze vragen zich af hoe politici beleid kunnen maken als ze de informatie niet eens begrijpen.

De analyse is gedaan met een computerprogramma dat zinsstructuur en woordkeuze van teksten evalueert – en dat omzet in een leesbaarheidscore. Makkelijke teksten als strips bereiken 90 tot 100 punten in deze evaluatie. Academische teksten komen meestal tot een score van 30 tot 50 punten. Onder 30 punten zijn teksten zo goed als onleesbaar, zelfs voor specialisten zijn ze ingewikkeld. De ‘makkelijke’ samenvattingen van het IPCC scoren gemiddeld 20 punten.

De onleesbaarheid is niet alleen opmerkelijk, het stoort ook het debat. Teksten zijn daardoor ook voor meerdere interpretaties vatbaar, ontdekten de taalwetenschappers ook nog. Ze blinken uit in vaagheid, zodat de opstellers zich later eventueel kunnen verschuilen achter hun taalgebruik.

Het onderzoek staat in het vakblad Nature Climate Change.