klimaatdebat in de ‘echokamer’


Wetenschappers blijven maar waarschuwen voor klimaatverandering. Burgers blijven ze negeren. Waarom toch? Om antwoord op die vraag te krijgen, hebben computerwetenschappers van de University of Maryland (VS) een kwantitatieve studie gedaan naar hoe het debat over klimaatverandering wordt gevoerd. Hun conclusie? Mensen leven in ‘echokamers’.

Daarmee bedoelen ze dat de meeste mensen actief op zoek gaan naar argumenten om hun denkbeeld – voor dan wel tegen het geloof dat mensen het klimaat beïnvloeden – te ondersteunen. Deze argumenten herhalen ze in discussies. Steeds weer opnieuw. Argumenten die het tegendeel beweren, worden afgewezen of niet eens gehoord. Alleen de echo van de eigen zienswijze komt steeds weer terug en sterkt beide kampen.

Een overgrote meerderheid van de wetenschappers denkt dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatopwarming. Toch tonen enquêtes steeds weer aan dat gewone burgers er in meerderheid niet in geloven. Ook veel politici vinden het onzin.

Bovendien is het debat gekaapt door extremisten uit beide kampen. Zo wordt op internet en in de pers nog steeds beweerd dat het aantal orkanen toeneemt door menselijk handelen. Dat is ondertussen allang ontkracht door klimatologen, maar geldt voor velen nog steeds als argument.

Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Climate Change