Klimaat verandert voor onze ogen


De Amerikaanse kust na orkaan Sandy. Foto: Mark C. Olsen/U.S. Air Force/New Jersey National Guard.

De klimaattop in Doha stuurt een spervuur van verontrustende berichten de wereld in. Het klimaat is bezig met een griezelige verandering die alleen maar slecht kan aflopen, is de boodschap. Maar mensen lijken murw geslagen en luisteren niet. De meest extreme boodschap komt van Michel Jarraud, hoofd van de Wereld Meteorologische Dienst (WMO) van de Verenigde Naties.

Volgens hem verandert het klimaat ‘voor onze ogen’ en zijn de slinkende ijsmassa’s van Groenland en superstorm Sandy een bewijs dat we bezig zijn met een proces dat niet meer om te keren is. Ook Rajendra Pachauri, voorzitter van het VN klimaatpanel IPCC ziet recente gebeurtenissen als een aanwijzing dat het klimaat ons gaat straffen voor alle vervuiling. Hij ziet 250 miljoen mensen in vooral Afrika in de problemen komen door het nieuwe klimaat.

China, de Verenigde Staten en Europa zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen. Toch hebben ze geen van drieën drastische maatregelen aangekondigd in Doha, een teken dat ze sceptisch staan tegenover de steeds dringendere oproepen van organisaties als het IPCC. Ook sommige wetenschappers twijfelen aan de rampboodschap. Daardoor is het onmogelijk om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, zo waarschuwde de directeur van het Global Carbon Project in Doha.

Na afloop van de conferentie vliegen de deelnemers met het vliegtuig dat wordt aangedreven door fossiele brandstoffen terug naar huis.

Follow Faqtman on Twitter