‘Klimaat valt niet te beschermen’


elektriciteitscentrale

Vorig jaar tekenden bijna alle landen in de wereld een verdrag in Parijs waarin ze afspreken de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren. Maar gaat dat wel lukken? Eerdere verdragen bleken loze beloftes. Professor in de nanowetenschap Michael Kelly van de universiteit van Cambridge (GB) heeft in de academische publicatie MRS Energy & Sustainability een vlammend betoog geschreven om het niet eens te proberen.

Volgens hem is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 80 procent in 2050, zoals afgesproken in Parijs, ‘pure waanzin’. Een dergelijke reductie kan alleen worden bereikt als de complete wereldbevolking terugkeert naar een middeleeuwse levensstandaard. Of als een groot deel van de mensheid wordt uitgeroeid door honger, ziekte of een ramp.

Op dit moment komt maar 7 procent van de energiebehoefte van de wereld uit hernieuwbare bronnen als zon en wind. Volgens Kelly is het onmogelijk om de resterende 93 procent binnen enkele decennia ook milieuvriendelijke op te wekken. De investering die daarvoor nodig is, zal simpelweg te groot zijn voor landen. Conventionele energiebronnen zijn daarvoor te goedkoop en makkelijk bereikbaar.

Kelly waarschuwt dat maatregelen die nu worden genomen het klimaat zelfs meer kwaad dan goed doen. Hij noemt het sluiten van de zeer energie-intensieve aluminiumsmelterijen in Groot-Brittanniƫ enkele jaren geleden. Nu importeert het land aluminium uit China, waar het metaal met hulp van zeer vervuilende kolencentrales wordt gesmolten. Netto is de vervuiling daardoor toegenomen, de vervuiling is alleen geƫxporteerd, betoogt Kelly.

In 2050 is de wereldbevolking toegenomen van 7 miljard nu, naar 9 miljard. Om al die mensen onderdak te geven en te voeden, zijn betrouwbare en betaalbare energiebronnen nodig, aldus Kelly, die eerder heeft getwijfeld aan het fenomeen broeikaseffect. Hij vindt dat overheden moet ophouden met luchtfietsen en bestaande energiebronnen groener en slimmer moeten exploiteren. Ondertussen moet onderzoek naar toekomstige bronnen, zoals kernfusie doorgaan.