Kindersterfte wereldwijd drastisch naar beneden


moeder en kind in Afrika

Het aantal vrouwen en kinderen dat sterft voor, tijdens en vlak na de geboorte van een kind is sinds 2000 met een derde gedaald, laat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO weten. Het aantal kinderen dat de zwangerschap en allereerste levensdagen overleeft is zelfs met vijftig procent gestegen.

Dat komt vooral doordat wereldwijd de armoede afneemt en vrouwen tijdens de zwangerschap een betere toegang hebben tot gezondheidszorg en begeleiding. Toch benadrukt de WHO dat het in sommige landen, vooral in Afrika, voor vrouwen nog steeds erg gevaarlijk is om een kind te krijgen.

Een Afrikaanse vrouw heeft nog altijd vijftig keer meer kans om te sterven tijdens het baren dan een Nederlandse. Bijna 3 miljoen vrouwen en pasgeborenen overleven de geboorte niet, dat is een sterfgeval elke elf seconden. Vandaar dat de WHO zich verder inzet om de sterfte verder te verlagen.