Kindermishandeling gebeurt veel vaker


Hoe vaak komt kindermishandeling wereldwijd voor? Afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethode blijken de cijfers enorm te verschillen, ontdekte de Universiteit Leiden. Onderzoeken die gebruik maakten van rapportage door informanten – zoals hier in Nederland bijvoorbeeld medewerkers van een Meldpunt Kindermishandeling – verschilden behoorlijk van de resultaten uit onderzoeken die gebaseerd waren op zelf-rapportage. Daarin rapporteren mensen over mishandeling in hun kindertijd.

Uit de informantenstudies bleek dat 4 per 1000 kinderen slachtoffer waren van seksueel misbruik. Fysieke als emotionele mishandeling kwam bij 3 per 1000 kinderen voor. Die aantallen vallen aanzienlijk lager uit dan de cijfers op basis van zelf-rapportage. Die laten zien dat 76 per 1000 jongens en 184 per 1000 meisjes seksueel waren misbruikt . Per 1000 kinderen werden er 226 lichamelijk mishandeld en 363 emotioneel mishandeld.

Volgens de onderzoekster legt informantenonderzoek slechts het topje van de ijsberg bloot, omdat met name de zware en zichtbare gevallen van kindermishandeling bij de officiële instanties terechtkomen. Maar bij zelf-rapportage heb je weer te maken met de onbetrouwbaarheid van het geheugen. Bovendien wordt in de meeste informantenstudies over één jaar gerapporteerd, terwijl bij zelf-rapportage meestal naar ervaringen tijdens de hele kindertijd wordt gevraagd.