Kinderlozen net zo gelukkig als ouders


Mensen zonder kinderen zijn net zo gelukkig als mensen met kroost. Kinderen zorgen niet voor een beter leven. Een team van psychologen van de Universiteit van Michigan heeft duizend volwassenen in drie groepen verdeeld: ouders, bewust kinderlozen, en voorlopig kinderlozen.

De drie groepen moesten een vragenlijst invullen die bepaalde hoe tevreden ze waren op verschillende gebieden van hun leven. Resultaat: Er was geen verschil tussen het tevredenheidsniveau van de drie groepen.

Het percentage respondenten dat bewust geen kinderen op de wereld zette, bedroeg 27 procent. Dat is hoger dan verwacht, schrijven de onderzoekers in vakblad PlosOne. Het enige verschil met de rest was dat bewust kinderlozen politiek iets linkser zijn dan de rest. Voor de rest waren er geen significante verschillen tussen de drie groepen.

Een van de vreemde bijvangsten van het onderzoek was dat mensen met kinderen maar weinig sympathie kunnen opbrengen voor kinderlozen. Het lijkt er zelfs op alsof zij vinden dat de kinderlozen hun verantwoordelijkheid ontlopen en het produceren van een volgende generatie aan anderen overlaten.

Maar geluk? Daarvoor heb je geen poepluiers, eerste stapjes en wachten bij het schoolhek voor nodig. Bewust of onbewust kinderlozen waren net zo in hun nopjes met hun leven.