Kinderen minder fit dan hun ouders


Wereldwijd zijn kinderen minder fit aan het worden dan de generaties voor hen. Ze zijn dikker en hebben meer moeite om een kilometer hard te lopen. Dat is de uitkomst van een grote internationale studie onder leiding van de University of South Australia School of Health Sciences.

De Australiërs analyseerden gegevens uit studies van over de hele wereld waarin de fitheid van kinderen wordt getest. Bij deze studies tussen 1964 en 2010 waren 25 miljoen kinderen betrokken, tussen de 9 to 17. Deze kinderen woonden in 28 landen, waaronder Nederland.

De uitkomsten zijn schrikbarend. Vooral het cardiovasculaire uithoudingsvermogen (de mate waarin de bloedsomloop kinderen in staat stelt om zich in te spannen) neemt per 10 jaar gemiddeld af met ongeveer 5 procent. Deze meeste kinderen zijn daarmee 15 procent minder fit dan hun ouders.

Laat kinderen nu anderhalve kilometer rennen en ze zijn een halve minuut langzamer dan in 1983. Bij Europese en Amerikaanse kinderen is de teruggang in uithoudingsvermogen de afgelopen jaren langzaam tot stilstand gekomen, maar in Azië gaat het nog steeds door. Vooral in China zijn kinderen niet vooruit te branden.

Tussen de 30 en 60 procent van de afname in uithoudingsvermogen kan worden toegeschreven aan het toegenomen gewicht van kinderen. Maar ook de leefomstandigheden van kinderen zijn drastisch veranderd, er is minder ruimte om te rennen en ravotten. De uitkomsten van de studie werden bekend gemaakt op het jaarcongres van de American Heart Association.