Kinderen maken dommer


Het krijgen en opvoeden van kinderen kost tijdelijk IQ-punten. Dat zegt Statistik Austria, het statische bureau van Oostenrijk na gedetailleerde analyse van testresultaten die wereldwijd zijn verzameld door de OECD. Wat ze verder ontdekten is dat mannen op veel taken iets slimmer zijn dan vrouwen. Maar dat valt in het niet bij de verschillen tussen ouders en kinderlozen.

In de OECD-test werden mensen tussen 16 en 65 gevraagd te lezen, problemen op te lossen met logica en te rekenen. Vooral wat betreft lezen bestaat er een groot verschil tussen ouders en kinderlozen. Gemiddeld scoren mensen op die test 273 punten. Kinderlozen scoren daar echter gemiddeld zestien punten meer dan mensen die thuis snotneuzen moeten poetsen. Mannen scoren vier punten meer dan vrouwen.

Op de rekentoets hebben mensen zonder kinderen gemiddeld dertien punten meer dan mensen met.

De verschillen tussen ouders en niet-ouders zijn bij vrouwen iets groter dan bij mannen; bij oudere ouders vallen de verschillen langzaam weg. Vaders boven de 45 halen hun kinderloze collega’s zelfs eventjes in om dan weer terug te vallen. Jonge vrouwen met kinderen verliezen de meeste competenties door hun kroost.

Opvallend is ook dat bij jongere generaties de geslachtsverschillen vrijwel geheel verdwijnen. Schijnbaar zijn de hogere scores van oudere mannen terug te voeren op een verschil in opleiding en werkervaring. Intelligentie moet worden getraind. Dat verklaart ook de lagere scores van ouders met jonge kinderen: die houden zich tijdelijk met andere zaken bezig dan abstract denken.