Kinderen herkennen reclame niet


Kinderen hebben grote moeite om online reclame te onderscheiden van content. Slechts een vijfde weet een advertentie te spotten. Dat is de uitkomst van onderzoek door de universiteit van Hamburg (Duitsland). Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de zes- tot elfjarigen zeer opvallend vormgegeven advertenties wel als zodanig herkent.

Maar zodra een advertentie iets onopvallender wordt, zien kinderen het als een gewoon onderdeel van een webpagina. Omgekeerd werkt het ook. Zodra normale tekst opvallend vorm wordt gegeven, zien kinderen het als advertentie, ook al is het niet. De vaardigheid om reclames te ontdekken, steeg wel met de leeftijd.

Voor de studie werden aan kinderen normale webpagina’s getoond die gericht zijn op leerlingen in de lagere-schoolleeftijd. De helft bevatte reclame, maar die werd door de kinderen dus maar slecht herkend. Slechts 18 procent vond alle advertenties op een pagina.

De studie is uitgevoerd in opdracht van de regering van het bondsland Nordrhein-Westfalen. In een reactie zei de minister van Familiezaken dat hiermee de noodzaak is aangetoond van bescherming van kinderen online. Op porno kan een computer al filteren, reclames komen gewoon door. Hoe een dergelijke bescherming er uit moet zien, vertelde hij er niet bij.