Huisvaders doen minder dan werkende vrouwen


dad-1349427_640

Vaders die thuisblijven voor de kinderen doen mínder in de huishouding dan huismoeders. Dat blijkt uit nieuw Australisch onderzoek.

Het Australische instituut voor familiestudies zegt dat huisvaders die voor de kinderen zorgen zelfs maar nét iets meer in het huishouden doen dan moeders die er 35 uur per week bij werken.

Volgens het onderzoek telt maar 4 procent van de heterosexuele gezinnen in een Australië een huisvader. Huismoeders komen voor in 31 procent van de gezinnen. De vaders die thuisblijven besteden 19 uur aan de zorg voor kinderen, terwijl werkende moeders daar 21 uur aan besteden. Huismannen doen 28 uur het huishouden, terwijl huisvrouwen daar 23 uur aan besteden.

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 2.500 ouders, uitgevoerd tussen 2002 en 2015. De onderzoekers vermoeden dat het verschil komt door opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen en wie wat moet doen. Hoe mensen daar dan tegenaan kijken is in deze studie niet onderzocht.

In Nederland noemen bijna 80 duizend mannen zich huisvader of huisman. Hun aantal neemt langzaam toe, vooral doordat steeds meer vrouwen een hoger inkomen hebben dan hun partner. In Australië komt het minder vaak voor dat vrouwen werken en de mannen thuisblijven, en er zit ook niet veel groei in. De mannen die wel thuisblijven, zijn over het algemeen wat ouder, met oudere kinderen, en nemen niet alle taken op zich in dezelfde mate waarin huismoeders dat altijd deden. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er daar in historisch opzicht wél veel veranderd is. Vaders zouden inmiddels drie keer zoveel tijd aan hun kinderen besteden dan in 1965.