Kinderbrein is energiemonster


Waarom worden mensen zo langzaam volwassen? Sommige dieren klaren die klus in een paar maanden, de mens heeft er minstens 18 jaar – en eigenlijk langer – voor nodig. Dat is de centrale vraag die evolutionair antropologen van Northwestern University (VS) probeerden te beantwoorden.

Daarvoor gebruikten ze scans van de hersens van kinderen en volwassenen. Daarmee stelden ze vast hoeveel energie de hersens nodig hebben om te functioneren. Wat blijkt? Kinderbreinen zijn ware ‘energiemonsters’ (een term die de onderzoekers daadwerkelijk gebruiken). Vooral van het derde tot het negende levensjaar slurpen de hersens het grootste deel van de beschikbare energie op, met pieken tot 66 procent in het zesde jaar.

Omdat de hersens het grootste gedeelte van de beschikbare energie verbruiken, is er minder voor het lichaam. De onderzoekers vonden een directe link tot het energieverbruik van de hersens en de groeisnelheid. Die laatste neemt weer toe als de hersens enigszins tot bedaren komen, rond 10-jarige leeftijd. Tot die tijd zit het lichaam op een soort spaarstand.

Met het onderzoek, gepubliceerd in Pnas, is ook de theorie ontkracht dat de hersens de meeste energie nodig hebben vlak na de geboorte. Dan zijn ze ten opzichte van het lichaam redelijk groot. Volgens de onderzoekers is het verbruik dan juist beneden gemiddeld. Halverwege het eerste jaar verandert dat en neemt het verbruik snel toe.