Kijken naar pornografie gelinkt aan seksuele dwang – bij vrouwen


seksuele dwang

Ja, ook vrouwen kijken pornografie. Steeds meer zelfs. En vrouwen die dat graag doen, hebben ook de neiging in bed hun wil door te drukken. Brits onderzoek toont aan dat deze vrouwen vaker dwang toepassen om een man te laten doen wat ze willen. Daarbij horen manipulatie, misleiding en het verwijderen van kleding bij iemand die dat niet wil.

Tot die opmerkelijke conclusie komen psychologen van de University of Central Lancaster na onderzoek onder 142 vrouwen. Een derde van de vrouwen haalt weigerachtige mannen over tot seks door kussen en aanraken. Zo’n 16 procent gaat nog verder. Ze gebruiken herhaaldelijk vragen, leugens, het in twijfel trekken van de seksualiteit van de man of dreigen uit elkaar te gaan. Het misbruik maken van dronkenschap bij een man doet 5 procent.

Hoe verder vrouwen aangeven te gaan om in bed hun zin te krijgen, hoe vaker ze ook toegeven geregeld pornografie te kijken. Overigens scoorden deze vrouwen ook hoger op narcisme tijdens een psychologische test. Het gaat, zo benadrukken de onderzoekers in het vakblad Archives of Sexual Behavior, om een correlatie. Het is niet gezegd dat je van spannende plaatjes kijken een dwingeland wordt, of omgekeerd.