Kerk ontruimt Antarctica


Chapel of the Snows

Na 57 jaar sluit de eerste en enige kerk op Antarctica. Het bisdom Nieuw-Zeeland, waaronder de oecumenische kerk viel, is bezig de sluiting voor te bereiden. De reden is dat het bezoek aan de missen sterk terug loopt.

Meer dan een halve eeuw geleden werd de kerk gesticht om het zielenheil van de onderzoekers op de Zuidpool te bevorderen. Iedere Antarctische zomer, van oktober tot februari, was er een priester aanwezig die zondags de mis voordroeg.

De afgelopen veertig jaar vloog een vaste Amerikaanse priester naar de Chapel of the Snows op de basis McMurdo. In oktober komt hij voor het laatst. Niet alleen zijn de onderzoekers minder gelovig, er zijn ook minder onderzoekers.