Duivel krijgt kerk vol


Zat je gisteren in de kerkbankjes zonder grijze haren? Dan was je vast in de minderheid. Kerkbezoek kan vaak niet uit.

Wetenschappers luiden de noodklok voor de kerken. Zij zullen in de toekomst niet alleen minder jongeren, maar ook vooral meer ouderen in de kerkbankjes vinden. Willen zij de rest van de bevolking ook bij de kerk betrekken, dan moet er nu wat gedaan worden.

Want hoe langer je denkt te leven, hoe minder geïnteresseerd je bent in het kerkelijk leven, zo blijkt.

In the International Journal of Social Economics staat vandaag een Engels onderzoek dat religie met een kosten-batenanalyse onder de loep neemt.

In veel kerken is de gedachte dat hoe meer je doet met je geloof, des te meer voordelen je daarvan hebt in het hiernamaals. Nu de levensverwachting van veel mensen is gestegen, zijn er ook velen die hun actieve rol in de kerk/het geloof nog even uitstellen. Dit omdat de voordelen in het hiernamaals nog niet opwegen tegen de tijdwinst die het nu oplevert.

Hierdoor gaan veel mensen zich pas later in hun leven inzetten voor de kerk en vergrijst deze. Immers: er komen minder jonge mensen in de kerk, terwijl steeds meer ouderen religie belangrijk vinden.

Om de vergrijzing zo veel mogelijk tegen te gaan krijgen kerken het advies om hun activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarnaast moeten ze wijzen op de voordelen die religie kan bieden in het huidige leven.

Kerken waar gepredikt wordt dat de hel een gevaar is wanneer men zich niet goed gedraagt, hebben minder last van vergrijzing, zo blijkt uit het onderzoek. Jong en oud wil met veelvuldig kerkbezoek de hel ontlopen.

Foto: Lanier67

Follow Faqtman on Twitter