Kennis = scepsis in klimaatdebat


Hoe meer mensen weten over wetenschap, hoe sceptischer ze zijn over klimaatverandering. Kennis maakt achterdochtig.

Lange tijd dachten de bestuurders van het VN klimaatpanel IPCC dat ze de mensen in het westen konden overtuigen van klimaatverandering door voorlichting te geven. Hoe meer mensen zouden weten over klimatologie en wetenschap in het algemeen, zo luidde de theorie, des te makkelijker ze zouden accepteren dat we bezig zijn ons klimaat naar de afgrond te helpen. Daardoor zou draagvlak ontstaan voor dure en ingrijpende maatregelen.

Onzin, blijkt uit een Amerikaanse studie. Juist mensen die veel kennis hebben over wetenschap en techniek staan bijzonder sceptisch tegenover de claims van het IPCC dat de wereld door de mens steeds warmer wordt. Vooral mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum worden steeds kritischer over de wetenschap achter de klimaatboodschap als ze meer kennis hebben.

Probleem is dat de studie is uitgevoerd door de US National Science Foundation, een organisatie die vierkant achter de boodschap staat dat de mens het klimaat aantast. In het rapport concluderen ze dat westerse regeringen juist minder de nadruk moeten leggen op wetenschap als ze over klimaatverandering praten.

In plaats daarvan adviseren ze om over dit onderwerp ‘bekende mensen uit bepaalde gemeenschappen’ (rechts bijvoorbeeld) aan het woord te laten die wél in menselijke klimaatverandering geloven. Deze ‘etnisch diverse’ boodschappers zouden moeten worden getraind om de juiste ‘informatie verpakkende technieken’ te gebruiken om hun punt te maken.

Bron.

Follow Faqtman on Twitter