‘Keerpunt energieopwekking is bereikt’


We wekken steeds schoner energie op. De desastreuze trend qua broeikasgassen lijkt definitief gebroken te zijn. We horen niet vaak goed nieuws over het milieu en de aardopwarming, maar dit keer is het raak. De Duitse organisatie Germanwatch, dat zich met ontwikkelingsvraagstukken bezig houdt, heeft in een jaarlijks rapport gemeld dat het de goede kant op gaat met onze CO2-uitstoot.

De organisatie spreekt over niet minder dan een wereldwijde energierevolutie. In 2014 bleef de uitstoot van het broeikasgas voor het eerst sinds decennia gelijk, terwijl er wereldwijd economische groei was. Tot nu toe ging een goede economie altijd samen met meer uitstoot. In dat jaar werd 32 miljard ton CO2 uitgestoten, terwijl de wereldwijde productie van goederen en diensten met 3 procent toenam.

Dat komt vooral omdat landen schoner energie opwekken. Al 18 landen halen meer dan 10 procent uit hernieuwbare bronnen, exclusief waterkracht. Nederland is daar overigens niet tussen, wel El Salvador en Kenia. Ook sluiten steeds meer landen kolengestookte energiecentrales. Vooral China is bezig met een switch naar schonere energie, daar daalde het gebruik van kolen met 3 procent. Door de sterke groei van dat land, heeft dat een wereldwijde impact.