Kapucijnapen maken vuistbijlen


vuistbijlen

Vuistbijlen behoren tot de oudste menselijke werktuigen die archeologen vinden. Het is iedere keer https://www.faqt.nl/wp-admin/post-new.phpeen bijzondere vondst, het staat voor het moment dat mensen een volgende stap in hun evolutie maakten en gereedschap gingen gebruiken. Dankzij een vuistbijl weten we bijvoorbeeld dat het huidige Friesland al voor de laatste ijstijd was bewoond.

Of toch niet? Onderzoekers van de University of Oxford hebben in het Braziliaanse Capivara Nationaal Park kapucijnapen gevonden die ook vuistbijlen maken. Deze exemplaren zijn bijna niet van vuistbijlen te onderscheiden die door mensenhanden zijn geproduceerd. De apen gebruiken de vuistbijlen niet als instrument, maar laten deze werktuigen min of meer bij toeval ontstaan.

De apen slaan twee stenen op elkaar om ze te splijten. Waarschijnlijk zijn ze op zoek naar mineralen die er in zitten, vaak is te zien dat een aapje likt aan de steen na het slaan. Toch is het eindresultaat een echte vuistbijl. Er is zelfs bijna geen verschil te zien met door mensen gemaakte stenen.

En dat levert een probleem op voor archeologen. Die letten bij het vinden van oude botten bijvoorbeeld op schraappatronen. Die kunnen duiden op het gebruik van een vuistbijl om laatste vleesresten van botten te halen. Maar het kan niet worden uitgesloten dat kapucijnapen of andere aapachtige hebben ontdekt dat de stenen die ze produceren ook voor andere dingen geschikt zijn dan alleen likken.

Tot nu toe zijn geen apen gezien die de stenen werktuigen daarvoor gebruikten. Dat kan er op wijzen dat het een puur menselijke eigenschap is om de stenen daarvoor te maken. Maar de ontdekking kan wel een licht werpen op hoe mensen ooit op het idee zijn gekomen om stenen zo te bewerken dat ze als mes konden worden gebruikt: wellicht likten zij aanvankelijk ook alleen maar de mineralen binnenin op.

(Nature)