‘Kans 3 miljoen tegen 1 dat Higgs boson is gevonden’


Een van de verwijten die wetenschappers nog wel eens krijgen is dat ze nooit eens ‘ja’ of ‘nee’ op een vraag kunnen antwoorden. Iets is ‘heel waarschijnlijk’, of er zijn ‘sterke aanwijzingen dat…’ en daar moet de mensheid het mee doen.

Peter Higgs. Foto: Gert-Martin Greuel.
Zelfs de zwaartekracht is nog steeds geen wetenschappelijk feit, slechts een theorie die dagelijks wordt bewezen.

Toen de onderzoekers van Cern vorige maand aankondigden dat ze aanwijzingen hadden voor het bestaan van het Higgs boson, was dat zo verwoord dat veel leken teleurgesteld waren. Was het ‘God-deeltje’ nu gevonden of niet? Volgens de wetenschappers ‘leek het daar wel op’. Maar zekerheid krijg je vooral van natuurkundigen nooit.

Hoe zeker de onderzoekers van hun zaak zijn, blijkt echter uit een rapport dat ze net over de experimenten in de deeltjesversneller hebben gepubliceerd. Daarin wordt de zekerheid dat ze het deeltje hebben waargenomen aangegeven met ‘sigma niveau 5,9’, een ingewikkelde manier om te zeggen dat de kans dat het hier om het Higgsdeeltje gaat 3 miljoen tegen 1 is.

De voorzichtigheid van de wetenschappers is begrijpelijk. Ze willen pas zekerheid geven als het bestaan van dit deeltje uitgebreid is bewezen. Dan nog blijft het een theorie, net als zwaartekracht, want zo werkt de wetenschap.