Kanker te bestrijden met geladen gas


Vergelijkbaar spul als in deze plasmabol kan kanker mogelijk helpen genezen. (Foto: Himeji Science Museum)

Koud plasma, vergelijkbaar met het spul dat in plasmatelevisies zit, kan leukemie mogelijk helpen genezen. Volgens onderzoekers van het Laser and Plasma Engineering Intitute in Norfolk (Canada) triggert het koude plasma het zelfmoordmechanisme van de kankercellen, zodat deze worden vernietigd.

Plasma bestaat uit een elektrisch geladen wolk van atomen en is de vierde toestand waarin een stof zich kan bevinden (de anderen zijn vast, vloeibaar en gas). De onderzoekers stelden kankercellen uit leukemiepatiënten vier minuten bloot aan het koude plasma. De cellen bleken 12 uur later allemaal dood te zijn.

Volgens de onderzoekers zou het bloed van leukemiepatiënten via een soort dialyse langs plasmastromen kunnen worden geleid, waarna het bloed gezuiverd terugkeert in de patiënt.

Aangezien kankercellen meer moleculen uit bloed opnemen dan gezonden cellen, en zo ook de plasmadeeltjes, zouden alleen de kwaadaardige bloedcellen getroffen worden en blijven de gezonde bloedcellen intact. Overigens moeten de onderzoekers dit laatste nog wel aantonen met een nieuw experiment.

Follow Faqtman on Twitter