Kalfjes groeien door aandacht


kalf

Een boer die zijn kalfjes aait, ze aandacht geeft en tegen ze praat, zal ze harder zien groeien dan kalfjes zonder aandacht. Tot die conclusie komt de Oostenrijkse Veterinärmedizinische Universität Wien na een onderzoek onder 104 Holstein koeien.

Kalfjes worden al heel jong bij hun moeder vandaan gehaald en ontberen dus de noodzakelijke aandacht. Ze zijn bang en hebben stress, wat hun groei negatief beïnvloedt. Een beetje aaien en praten zorgt dat ze zich beter voelen en zonder belemmeringen kunnen groeien. Slechts 3 minuten per dag per kalf is al voldoende, ze worden daardoor 3 procent dikker dan eenzame kalfjes.

Hoe zwaarder de uiteindelijke koe, hoe meer melk die gaat geven. Een toename van 3 procent komt neer op 50 liter meer melk per jaar.

Dat dieren meer behoefte hebben aan contact met hun verzorgers, bleek een paar jaar geleden ook al. Toen toonden Britse onderzoekers aan dat koeien meer melk geven als ze een naam hebben. Dat ene simpele gegeven maakt dat er een betere band ontstaat tussen mens en dier.

Uit andere onderzoeken komt naar voren dat het afzagen of -branden van hoorns bij kalveren ook zorgt voor een lagere melkproductie later. De pijn en de stress zorgen voor minder vertrouwen tussen dier en mens en daarmee voor een verminderde opbrengst.

Het Oostenrijkse onderzoek is te lezen in het vakblad Applied Animal Behaviour Science.