‘Journalisten leven in een bubbel’


twitter bubbel voor journalisten

Je leest het soms op internet: journalisten zijn in meerderheid links en sluiten andere meningen buiten, van ‘de gewone man’ bijvoorbeeld. Nieuw Australisch-Oostenrijks onderzoek toont aan dat dit onderbuikgevoel wel eens gedeeltelijk waar kan zijn. Journalisten leven in een soort bubbel, zo concluderen onderzoekers na onderzoek op Twitter.

Voor de studie van de Queensland University of Technolog en de Universiteit Wenen werden 2,5 miljoen tweets onderzocht die door 3000 redacteuren werden verstuurd. Het gaat om mensen die werken bij kranten en andere nieuwsorganisaties. Een derde daarvan riep uitsluitend een reactie op (liken, retweeten) van andere journalisten. Bij andere beroepsgroepen is dat aantal veel lager.

Opmerkelijk is dat de helft van alle tweets van journalisten afkomstig is van een kleine en zeer actieve groep van voornamelijk mannen. Zij sturen veel tweets en reageren veel op tweets van andere mediamensen. Daarmee bepalen ze voor een groot gedeelte ook de agenda: wat is belangrijk en waar heb je het over? Andere journalisten twitteren veel minder en reageren slechts af en toe. De onderzoekers zien hierin een hiërarchie.

Opmerkelijk is dat mannelijk journalisten volgens dit onderzoek voor op andere mannen reageren. Vrouwen reageren net zo vaak op mannen als op hun seksegenoten. De bubbel heeft dus ook nog geslachtskenmerken. Bovendien zijn Twitteraars niet zo aardig, weten we uit eerder onderzoek.