‘Jezus was getrouwd’


Het stuk papyrus waaruit het huwelijk van Jezus zou blijken. Foto: Karen King.

Een stukje papyrus uit de vierde eeuw in de Koptische taal dreigt het christendom op zijn grondvesten te laten schudden. ‘Jezus zeide tot hen: mijn vrouw’, staat er in de tekst. Het wakkert de discussie weer aan over de vraag of Jezus getrouwd was, zoals sommige vroege christenen geloofden. Ook het populaire boek The Da Vinci Code stoelt daarop.

De woorden op het fragment zijn naar buiten gebracht door Karen King, professor in de godgeleerdheid aan de Harvard Divinity School in de Verenigde Staten. Zij presenteerde de tekst vandaag op het Internationale Congres van Koptische Studies in Rome.

Het fragment is waarschijnlijk authentiek, zegt Roger Bagnall, directeur van het Instituut voor de Studie van de Oude Wereld in New York in een verklaring van Harvard.

Vroege christen dachten dat Jezus getrouwd was en wellicht zelfs kinderen had. Pas rond 200 na Christus begint de doctrine dat Jezus vrijgezel was gebleven. In 325 na Christus werd dat het officiële standpunt van de kerk.

Het tekstfragment is volgens King onderdeel van het Evangelie van de vrouw van Jezus, een Bijbelhoofdstuk dat in de vierde eeuw uit de Bijbel verdween. King weigert voorlopig te zeggen hoe ze aan het fragment komt, waarschijnlijk is het van private verzamelaar die op wellicht oneerlijke wijze in het bezit van het papyrus is gekomen.

Follow Faqtman on Twitter