‘Jezus was gedaanteverwisselaar’


Jezus kon van vorm wisselen. Hij was soms onzichtbaar en hij kon vliegen. Tot die opmerkelijke conclusies komt professor kerkgeschiedenis Roelof van den Broek van de Universiteit Utrecht na bestudering van een document uit de vierde eeuw. Dat document, geschreven door bisschop Cyrillus van Jeruzalem, beschrijft in veel meer detail de kruisiging van Jezus.

In de tekst kom onder andere de passage voor:

‘Toen zeiden de joden tot Judas: hoe zullen wij hem [Jezus], arresteren, want hij heeft niet een enkele vorm maar zijn uiterlijk verandert. Soms is hij rossig, soms is hij wit, soms hij is rood, soms heeft hij de kleur van tarwe, soms is hij bleek als asceten, soms is hij jong, soms een oude man…’

Dat zou betekenen dat Jezus een gedaanteverwisselaar was, net als kikkers die in sprookjes ineens in prinsen veranderen. In een ander deel van de tekst probeert de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus Jezus te zien, maar verdwijnt deze voor zijn ogen. In een droom ziet Pilatus Jezus vliegen.

In de vierde eeuw werd de definitieve vorm van de Bijbel vastgesteld. Sommige evangeliën kwamen daar wel in terecht, het boek van Cyrillus van Jeruzalem niet. Waarschijnlijk omdat het te fantasievol werd gevonden. Gek, want wat zou een beetje vormveranderen zijn voor de man die water in wijn kon veranderen? Of is vliegen zo gek voor de messias die uit de dood opstond?

De bevindingen van Van den Broek staan in het boek The Pseudo-Cyril of Jerusalem of the Life and the Passion of Christ, uitgegeven door Brill wetenschappelijke uitgeverij in Leiden.