Japans lab maakt nieuwe vorm van materie


nieuwe vorm van materie in universum

Bij het Japanese Proton Accelerator Research Complex in Tokyo, is het voor het eerst een nieuwe vorm van materie gemaakt. Het ging om een extreem dichte vorm van helium. De onderzoekers hopen dat het begrijpen van deze stof nieuwe antwoorden op fundamentele vragen van de moderne natuurkunde zal opleveren.

In het experiment werd een neutron (een subatomair deeltje in de atoomkern) vervangen door een anti-kaon, een ander extreem klein subatomair deeltje. Het uitgangsmateriaal van het experiment was een helium-3-isotoop. Door de isotoop te bombarderen met negatief geladen kaonen, werd het oorspronkelijke neutron ‘uitgeworpen’, zoals de onderzoekers het noemen. Zo ontstond een anti-kaon, een deeltje met een zeer korte levensduur.

Wat ze met dit jargon bedoelen is dat een nieuwe stof is gemaakt, een zeer bijzondere gebeurtenis.

De mens heeft daarmee een beetje voor God gespeeld, want het maken van een nieuwe vorm van materie geldt als een van de grootste doorbraken in de natuurkunde. Dat was ook precies de bedoeling van het experiment, om te zien hoe materie wellicht is ontstaan aan het begin van ons universum.

De onderzoekers hopen dat het onderzoeken van deze nieuwe vorm van materie nieuwe antwoorden zal bieden op fundamentele vragen van de moderne fysica, zoals hoe massa eigenlijk is ontstaan in het zichtbare universum. Ook zou de kennis over de structuur van sterren verbeteren en daarmee ons begrip van het universum verbeteren.