Japanners waren gewaarschuwd


Eeuwen geleden wisten de Japanners al van de verwoestende kracht van tsunami’s. Ze waarschuwden ons er zelfs tegen.

Maar niemand luisterde.

In Japan komt er steeds meer aandacht voor stenen tabletten die vooral in het noorden zijn te vinden. Daarop staan waarschuwingen van 600 jaar geleden tegen de kracht van tsunami’s. Op een ervan is te lezen: ‘Hoge huizen betekenen vrede en harmonie voor onze nakomelingen. Herinner je de verwoesting van de grote tusnami’s. Bouw niet onder dit punt’. De steen staat 600 meter uit de kust, halverwege een heuvel.

'Een golf bij Kanagawa' door de beroemde Japanse kunstenaar Hokusai (1760-1849). De Japanners kennen de kracht van de zee al eeuwen.

In vroegere eeuwen bouwden de Japanners vrijwel nooit direct aan de kust, maar vrijwel altijd op een verhoging. Ze kenden het risico van een huis aan het water. Maar net als in Nederland, waar bouwen in uiterwaarden heel gewoon is geworden, vergaten ze de kennis van hun voorvaderen. Door de grote bevolkingsdruk staan nu hele steden in het pad van vloedgolven.

De Japanse overheid heeft net een plan gelanceerd voor de herbouw van het de steden die zijn verwoest door de aardbeving en de tsunami. Ze worden herbouwd.

Aan de kust.

Follow Faqtman on Twitter