IVF jongetje minder vruchtbaar


baby

Jongetjes die zijn verwekt met hulp van een veelgebruikte IVF-methode hebben later in hun leven moeite om zelf nageslacht te verwekken, Het gaat om intracytoplastische sperma injectie (ICSI), een methode die in de jaren tachtig werd ontwikkeld in België en die sindsdien wereldwijd veel wordt gebruikt. De artsen die deze methode hebben ontwikkeld, volgden 54 jongetjes die begin jaren negentig werden geboren. Zij zijn nu volwassen geworden.

Bij een controle van hun eigen sperma bleken mannen van nu hetzelfde probleem te hebben als hun vaders toen, alleen dan erger. Ze hebben meer dan de helft zo weinig spermacellen als normaal en de cellen die ze hebben, zijn 66 procent minder bewegelijk. Het gevolg is dat deze mannen zelf waarschijnlijk IVF nodig hebben om vader te worden. Als hun zonen aan hetzelfde probleem lijden, dan hebben we een geslacht van onvruchtbare mannen geproduceerd.

Toen de techniek werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Brussel, bestond al het vermoeden dat de mannelijke kinderen die voortkwamen uit de behandelmethode zelf ook minder vruchtbaar zouden zijn. Ouders werden daar ook over geïnformeerd, maar kozen toch voor deze manier van verwekken.

De methode is sindsdien verder ontwikkeld en het is niet zeker of latere generaties hier ook last van hebben. Er zijn in de loop der jaren honderdduizenden kinderen geboren via deze methode. Of al die jongens van toen nu last hebben van onvruchtbaarheid, is nog onzeker. Daarvoor moeten we eerst nog een paar jaar wachten, tot ook latere generaties de volwassen leeftijd hebben bereikt.