IS verwoest Bijbelse stad


Nimrud

Terwijl ze zich terugtrokken, hebben strijders van Islamitische Staat de monumentale stad Nimrud in Irak verwoest. Met bulldozers en springstof is vrijwel de hele stad met de grond gelijk gemaakt. Unesco, de VN organisatie voor werelderfgoed, heeft de vernietiging een oorlogsmisdaad genoemd. Voor IS zijn beelden en archeologische vindplaatsen voorbeelden van afgoderij, dus mogen ze die kapotmaken. Gelukkig zijn artefacten uit Nimrud over 76 musea wereldwijd verdeeld. Ook in Nederland liggen onderdelen van de stad.

Archeologen doen al sinds het midden van de negentiende eeuw opgravingen in Nimrud. Het is zelfs een van de eerste grote restauratieprojecten van werelderfgoed in de geschiedenis. De stad werd ‘ontdekt’ door de Deens-Duitse cartograaf Carsten Niebuhr in 1760, toen hij de omgeving van Mosul in kaart bracht. Het bleek al snel om de Bijbelse stad Calah te gaan, de oude hoofdstad van het Assyrische Rijk. Later werd deze stad genoemd naar de Bijbelse koning Nimrod.

Vanaf 1850 is de stad opgegraven, gerestaureerd en gereconstrueerd. Britten, Italianen, Polen en Nederlanders hebben hun best gedaan om te ontdekken hoe de stad in vroeger tijden moet zijn geweest. De opgravingen kwamen stil te liggen nadat IS het gebied in handen kreeg. Archeologen die niet waren gevlucht, werden geëxecuteerd.

Al snel werd duidelijk dat de islamitische strijders Nimrud en andere archeologische sites zagen als afgoderij. In 2015 brachten ze een video naar buiten waarop te zien is hoe ze vernielingen aanrichten in de stad. Toch bleef de hoop dat iets bewaard zou blijven. Nu de stad is heroverd op IS, wordt duidelijk dat de vernietiging totaal is. Naar voorbeeld van Mohammed, die op weg naar Mekka afgodsbeelden vernietigde, hebben de mannen van IS Nimrud met de grond gelijk gemaakt.

Gek genoeg kan dat ook positieve kanten hebben. In het verleden zijn na oorlogshandelingen wel eens nieuwe vondsten gedaan. Door de ene laag geschiedenis weg te halen, komen soms oudere lagen naar boven. Het is te hopen dat zoiets ook in Nimrud gebeurt.