Is Mona Lisa Chinees?


Ze lacht heel geheimzinnig en ze heeft een opmerkelijk on-Europees gezicht. Zou de Mona Lisa misschien Chinees kunnen zijn? Die vraagt heeft de Italiaanse historicus Angelo Paratico opgeworpen in de krant South China Morning Post uit Hong Kong. Hij denkt dat het landschap op de achtergrond typisch Chinees is en dat ook de gelaatstrekken van het model bevestigen dat het om een Chinese gaat.

Over wie op het portret staat, is al lang tijd getouwtrek. Volgens sommige kunsthistorici is het Leonardo zelf, anderen denken dat het zijn moeder is. Maar de meeste kenners zijn het er over eens dat het om Lisa di Antonmaria Gherardini gaat, de vrouw van een rijke koopman. Hij zou opdracht hebben gegeven om het schilderij te maken.

Paratico is daar echter niet zo zeker van. Hij wijst er op dat een vriend van Leonardos vader een slavin had die Catarina heette. Zij zou wel eens Chinees kunnen zijn geweest en de dame zijn die op het portret staat. Leonardo hield er van om allerlei aanwijzingen in zijn schilderijen te stoppen. Bij dit portret is de achtergrond een hint. Over dat landschap is al eeuwen veel te doen, omdat de horizon rechts van het portret niet lijkt aan te sluiten bij de linkerhelft.

De Chinezen hebben ondertussen enthousiast gereageerd op het interview. Op sociale media geven veel mensen Paratico gelijk. Maar of dat meer is dan wensdenken?